Svenska Föreläsare

Sök föreläsare

:

Ämne:

Län:

Prisnivå:

Logga in föreläsare

Glömt lösenordet?
Bli medlem

Bookmark and Share Dela sida

Martin Cervall

Mycket kraft och energi går till spillo för att vi inte förmår kommunicera med andra människor på ett bra sätt. De negativa effekterna av detta är stora - ibland visas det tydligt i form av ohälsa och sjukskrivning, men ännu vanligare märks det på gnissel, tröghet och stor ineffektivitet på arbetsplatsen. Det finns en enorm utvecklingspotential i öppen och tydlig kommunikation som grund för välfungerande relationer och samarbete.

Vi behöver tex bli medvetna om hur mycket av kommunikationen som förvrängs genom våra tolkningar och gissningar om andras tankar, känslor och avsikter - vi är så säkra på att andra är illvilliga, hänsynslösa, arga på oss osv att vi inte ens ifrågasätter om detta faktiskt stämmer. Dessutom utgår vi ifrån att vårt synsätt inte bara är det rätta, utan rentav det enda. Vi står därför oförstående till andras perspektiv - så länge vi inte utvecklar vår förmåga att förstå dem bättre.

Vi kan utveckla den personliga kommunikationen genom att lära oss de verktyg som finns till hands - verktyg för att lyssna så andra talar, tala så andra lyssnar och för att hantera konflikter så alla vinner.

Ett axplock av föreläsningar och kurser:

  • Effektiv kommunikation på arbetsplatsen
  • Det goda lyssnandet
  • Kritik och feedback
  • Det svåra samtalet
  • Konflikthantering på arbetsplatsen
  • Det öppna ledarskapet, Leader Effectiveness Training
  • Dialog och reflektion - verktyg för kompetensutveckling
  • Föräldraskapet som kommunikationsträning

Martin tar även uppdrag inom följande områden:

  • Konflikthantering
  • Workshopledning/grupputveckling; när en ledningsgrupp, avdelningsgrupp edyl behöver samlas för att arbeta med utvecklingsfrågor, ofta i kombination med hantering av slitningar, förändringar eller rentav konflikter.

Martin har undervisat, talat och föreläst hela sitt vuxna liv - under universitetstiden, som reseledare, som chef, på förtroendeuppdrag - och är sedan 2002 fullt ut verksam som kursledare och föreläsare inom ledarskap och kommunikation.

Med en blandning av humor, igenkänning, interaktion och pedagogik, ger Martin deltagarna aha-upplevelser som motiverar till förändring, samt verktyg som stöttar denna förändring.

Civilingenjör i botten kompletterat med en magisterutbildning i Beteendevetenskap. Den dubbla bakgrunden speglar ett intresse av att utveckla mänsklig kommunikation och samarbete, utan att tappa fokus på arbetet som ska utföras.

Martin har även den svenska licensen till Thomas Gordons ledarskapsmodell Leader Effectiveness Training, Det öppna ledarskapet.

Några artiklar:

Mer information på hemsidan - viewpoints.se

Böcker ▼

Frontline Innovation

Goda hjärningar

Visa Guldet: Konsten att dö unik

Mace Speakers

Mace Konferens och Event

Besök Svenska Underhållare